چگونه زبان های مختلف را همزمان یاد بگیریم؟

در این مقاله قصد داریم درباره یادگیری هم زمان چند زبان مختلف صحبت کنیم. هستند کسانی که به دلایل کاری و امثال آن نیاز به یادگیری زبان های مختلف به طور هم زمان دارند. معمولاً در این حین با مشکلاتی به خصوص تداخل در یادگیری زبان ها روبه رو می شوند. بعلاوه، پس از یادگیری زبان های مختلف حفظ آن ها نیز کار آسانی نیست. برای تعدیل این مشکلات به چند نکته اشاره می کنیم.
تعلیم زبان، شکل ذهنی و شخصیت شما را عوض و شما را به شبکه های گوناگون اجتماعی راهنمایی می کند. جالب است دانید که این موضوع سبب می گردد شما در یادگیری زبان ها بهتر عمل کنید و حتی به شما در قوی تر شدن زبان مادری تان نیز مدد می رساند. تعلیم زبان های گوناگون یک مسئله است اما سخن گفتن به زبان های گوناگون به شکل صحیح، موضوعی پیچیده تر می باشد.

چطور مغز زبان های گوناگون را مدیریت می کند؟

مغز انسان به شکل اعجاز آمیزی قادر است خود را به زبان های جدید در هر زمانی از حیات مطابقت بخشد. مدارک بسیاری خاطر نشان می کند که یک زبان تازه مطلوب ترین غذای مغز است. یادگیری زبان های مختلف و سخن گفتن به زبان های گوناگون به مفهوم اصلی مرمت و دگرگونی مغزتان است.
مغز به وسیله کد سوییچینگ (code switching) انتقال از یک زبان به زبانی دیگر را انجام می دهد. کد سوییچینگ وقتی است که شما کانال زبانی را به زبان دیگر عوض می کنید. این خصوصیتی است که در بین مغز همه آدمیان مشترک است. بر اساس مطالعه ای بین دانشجویان چند زبانه، دسته ای از آن ها در خوابگاه ها زمان سخن گفتن با دوستان هم زبان شان به زبان اصلی شان بی خبر به انگلیسی هم حرف می زنند و حتی امکان دارد بی هیچ مشکلی صحبت تازه ای با دوست متفاوتی به زبان دیگری (مثلاً اسپانیایی) هم اغاز کنند.
شما سوییچینگ را به کار می گیرید حتی اگر یک فرد یک زبانه باشید. برای مثال، وقتی شما با استادتان در دانشگاه سخن می گویید بی خبر تلاش می کنید به روشنی لغات را ادا کنید و از لغات متفاوتی در مقایسه با صحبت با دوستانتان استفاده کنید. گویش یا سبک سخن گفتن شما در مکان های گوناگون به سوییچینگ ارتباط دارد.
همچنین سوییچینگ بیشتر در ارتباط با عکس العمل ناخودآگاه به عناصر پیرامونی است. وقتی شما به زبان های گوناگون سخن می گویید، علائم اجتماعی شما را به سمت سوییچینگ تحریک می کند. مغز انسان به سهولت قادر است بدون گیج شدن و سردرگمی زبان های گوناگون را به کار گیرد به شیوه ای که مغز ۹۰ درصد این امر را بی همهمه و در پس پرده اعمال می کند.