هزینه ارسال مدارک در دارالترجمه رسمی ساشا (در محدوده) رایگان است. برای ارسال مدارک خود می‌توانید با هماهنگی با همکاران ما، مدارک خود را از تهران با پیک معتمد رایگان دارالترجمه و از سراسر ایران با پست رایگان به یکی از دفاتر دارالترجمه ارسال کنید. همچنین می‌توانید مدارک خود را به صورت حضوری تحویل دهید. ارسال ترجمه مدارک (در محدوده) نیز رایگان است و توسط پیک‌های معتمد دارالترجمه انجام می‌شود.